شماره تلفن :66918226

ختلال کمبود توجه در کودکان یک اختلال عصبی زیستی به شمار میرود که با میزان نامناسب بی‌توجهی به آنها به لحاظ تکاملی در دوران رشد، رفتارهای تکانه‌ای و در برخی موارد، بیش‌فعالی، تعیین و به طور مناسب مشخص میشود. این اختلال کمبود توجه ممکن است با بیش فعالی ناشی از کمبود توجه با هم باشند

یا اینکه نباشد که 5 الی 10 درصد کودکان در سنین مدرسه را مبتلا می‌کند و شیوع آن در پسرها حدودا 10 برابر دخترها خانم ها می‌باشد. شروع بیماری قبل از سن چهار سالگی بوده و می‌توان ادعا کرد که تقریباً در تمامی موارد قبل از سن هفت سالگی آغاز میشود. علت ایجاد این بیماری هنوز ناشناخته میباشد. هر چند که در نظریه‌های ارایه شده علل، بیوشیمیایی، حسی و حرکتی، فیزیولوژیکی و رفتاری برای آن مطرح میباشد. این اختلال در فرزندان مادرانی که در دوران بارداری سابقه استعمال دخانیات و یا مصرف داروهای دیگر داشته‌اند، شیوع بیشتر دارد.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر می توتنید به مرکز توانبخشی خزائی مراجعه کنید .