شماره تلفن :66918226

کودکان عقب مانده ذهنی به علت اینکه عوامل زیادی که در مقالات قبل هم به آنها پرداختیم، اطلاعات بسیارکمی را در ذهن دارند و به خاطر همین توجه و تمرکز کم و محدود حتی قادر به فعل درآوردن این اطلاعات نیز در زمان محدود سوال و ارزیابی واقع شدن نمی باشد.

دکترگفتار درمان وظیفه دارد که ابتدا با تعیین سطح حافظه کودک خاصه در دو زمینه بینایی و شنیداری، حد توانایی کودک را دراین دو زمینه به طور دقیق مشخص کند و سپس با تعیین نقطه شروع تمرینات برای افزایش توجه و تمرکز و حافظه در دو زمینه گفته شده، توانایی و استعداد کودک را در یادگیری و کسب هرچه بیشتر مفاهیم افزایش بدهد.
اگر کودک دلبندتان نیاز به خدمات گفتار درمانی دارد میتوانید به کلینیک گفتار درمانی دکتر جهانیدر نقاط مختلف تهران مراجعه کنید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره به کلینیک توانبخشی خزائی مراجعه کنید