شماره تلفن :66918226

کودکان عقب مانده ذهنی به علت اینکه عوامل زیادی که در مقالات قبل هم به آنها پرداختیم، اطلاعات بسیارکمی را در ذهن دارند و به خاطر همین توجه و تمرکز کم و محدود حتی قادر به فعل درآوردن این اطلاعات نیز در زمان محدود سوال و ارزیابی واقع شدن نمی باشد.

ختلال کمبود توجه در کودکان یک اختلال عصبی زیستی به شمار میرود که با میزان نامناسب بی‌توجهی به آنها به لحاظ تکاملی در دوران رشد، رفتارهای تکانه‌ای و در برخی موارد، بیش‌فعالی، تعیین و به طور مناسب مشخص میشود. این اختلال کمبود توجه ممکن است با بیش فعالی ناشی از کمبود توجه با هم باشند

نوروفیدبک از سال 1970 برای درمان اضطراب استفاده می شد کارهای اولیه توسط کلیترمن و کامیوا و با آمورش آلفا همراه بود. امواج آلفا امواج با ولتاژ بالا و صاف 8-12 هرتز است که این امواج باعث آرامش می شود.هدف ازنوروفیدبک آموزش تغییر نوار مغز است که برای رسیدن به عملکرد شناختی مناسب و ایجاد آرامش و برای درمان اضطراب و افسردگی و و اختلال خواب و درد و الکلیسم و سایر اعتیاد ها استفاده می