بیش فعالی یکی از اختلالات شایع روانپزشکی است. بیش فعالی یا ADHD وضعیت مزمنی است که شامل علائمی همچون نقص در توجه و تمرکز، تحرک زیاد و تکانشگری می باشد. بیش فعالی


آزمون هوش ریون با عنوان ماتریس های پیشرونده ریون ( Raven’s Progressive Matrices ) معروف است و به اختصار ( RPM ) نامیده می شود.

 تست هوش وکسلر نگارش پنجم ( WISC - 5 )

در این مطلب ما با بعضی از شاخص های تست هوش وکسلر | WISC - 5 آشنا می شویم و در انتها نیز یک نمونه از نتایج تست هوش وکسلر نگارش پنجم | WISC -5 که در مرکز توانبخشی خزایی انجام شده است را مشاهده می نمایید .

بهترین زمان برای انجام تست هوش چه زمانی است ؟

این سئوالی است که اغلب در ذهن خانواده ها شکل می گیرد . برای پاسخ به این سوال باید گفت که 7 سالگی بهترین زمان برای انجام آزمون هوشی کودکان است.